Nyheder

29.11.2021

Reklamation omkring asfaltarbejdet Fjernvarme

Flere har klaget over, at asfaltarbejdet ikke er udført tilfredsstillende. Problemet er, at belægningen er ujævn, og der er kanter, som giver ulempe for cyklende og gående. Når bunden har "sat sig" efter ca. et år,...[mere]


10.11.2021

Fjernvarme og gravearbejdet

Følgende er skrevet til Skive Kommune - Teknik og Miljø - og til formand Jens Peter Hedevang og næstformand Anders Bøge: I øjeblikket er Skive Fjernvarme i gang med at etablerer et ledningsnet til nye forbruger i...[mere]


01.10.2021

Vejene - hvad er "dit" og hvad er "vores".

Vi har tidligere meldt ud, at hækkene ud mod fælles vej mm. (beboervejene) skal klippes til skel. Her skal hækkene altså holdes inde på egen grund.  Sidste år (2020) meldte vi ud, at grundejerne skulle sørge for at klippe...[mere]


03.09.2021

Ekstraordinær Generalforsamling 12. oktober 2021

Afholdt i Multihuset, Mødesalen, ved Resen Skole kl. 17:00. Dagsorden: Punkt 1 - Valg af dirigent/stemmetæller Punkt 2 - Forslag om ændring af §17 ændres til følgende ordlyd: §17. Medlemmernes indbetaling foretages...[mere]


16.06.2021

Ny legepladsformænd

I forhold til legepladsen nedenfor Kirsebærvej ulige numre, hvor Heine har været formand - har vi fået en ny(e) formandsskab. Som det kan læses - under bestyrelse - findes nu følgende info: Bjørn Jensen Thesbjerg, Kirsebærvej...[mere]


15.06.2021

Skive Kommune og Skive Fjernvarme renoverer fortovet langs Brombærvej

Vores kasserer har modtaget information omkring fjernvarme og renovering af fortov ved og omkring Brombærvej. [mere]


03.06.2021

Sct Hans 2021

Sct Hans Udvalget holdt møde i år d. 8. juni 2021, hvor det blev besluttet, at den årlige Sct. Hans Aften i grundejerforeningen gennemføres. Alt skal afholdes under hensyntagen til Corona-informationerne. HUSK - Sct Hans...[mere]


Webdesign af e-studio.dk