Nyheder

16.08.2016

Nyt Asfalt

Vores bestilling af asfalt på nogle af vores stikveje forventes startet i begyndelsen af uge 34. Firmaet Arkil sørger for der kommer skilte op og sender sms beskeder ud til de berørte veje. Nogle beboer vil gerne have længere...[mere]


11.04.2016

Legepladserne 2016

Der har været fremsat et oplæg til renovering af vores legepladser, som vi omtalte til generalforsamlingen. Bestyrelsen finder forslaget interessant med renovering / fornyelse af forskellige legeredskaber. Vi har i budgettet...[mere]


31.03.2016

Generalforsamlingen 2016

Årets generalforsamling har været afholdt på Resen Skole d. 31. marts 2016 og i år startede vi kl. 19:00. Indkaldelsen hentes  her, Referat findes under Referat, men kan også hentes  her,[mere]


31.03.2016

Støj - der arbejdes på sagen. NYHED

På Generalforsamlingen blev det besluttet, at der på det foreliggende ikke kunne opnås nogen form for støjdæmpning - grundet støjen - målt af Poul Risager Rasmussen - ikke overgår de grænseværdier, som er sat af Vejdirektoratet,...[mere]


24.06.2015

Sct Hans 2015

Vi startede kl. 19:30, som sidste år. Vejret var fint til en god aften. Aftenen startede tidligere i år, da Sct. Hans Udvalget havde besluttet, at det skulle være på børnenes betingelser. Så kunne man jo komme hjem i ordentlig...[mere]


24.03.2015

Generalforsamlingen 2015

Husk det er tid for indsendelse af forslag til vores generalforsamling i foreningen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. februar 2015, skrev vi på siden tilbage i december måned (2014). Alle forslag skal...[mere]


24.12.2014

Rigtig Glædelig Jul

ønskes til alle  vores beboer med et god og lykkebringende nytår. Husk det er tid for indsendelse af forslag til vores generalforsamling i foreningen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. februar 2015. Alle...[mere]


Webdesign af e-studio.dk