Nyheder

26.03.2013

Fra Generalforsamlingen

Birgit Flæng - Stafet for livet [mere]


10.02.2013

Generalforsamlingen for Året 2012

Dato er fastsat til d. 12. marts 2013 med start kl. 19:30. Generalforsamlingen afholdes i Auditoriet på Resen Skole, som vi plejer. Dagsorden/Indkaldelsen kan hentes her. Regnskabet er tillige medsendt ud på indkaldelsen. Se...[mere]


27.01.2013

Vedligeholdelse af det levende hegn

Vi har gennemgået det levende hegn ind mod grundejerne sammen med vores skoventreprenør, her i januar 2013. Arbejdet vil ske i starten af dette år. Information for nedklipningen - se Icon til højre. Spørgsmål rettes til Laurs...[mere]


06.09.2012

Vi forsøger igen at opnå kontakt med Skive Kommune omkring vores stamveje.

Grundjerforeningen har udfærdiget endnu et brev vedr. manglende vedligeholdes af stien langs stamvejen på Brombærvej, stamvejene i foreningens område med undtagelse af Druevej og stien øst for området, der forløber fra Citronvej...[mere]


11.07.2012

Det lykkedes ikke

Butiksrådet Dagli' Brugsen forsøgte at få etableret gangsti mm langs Frugtparken fra lyskrydset og videre langs stikvejen til butikstorvet. Grundejerforeningen støttede projektet, da vi finder, at fodgængere/cyklister er ladet...[mere]


24.06.2012

Sct. Hansaften i Frugtparken

Der gøres klar til aftenens arrangement

Det blev en hyggelig aften på bålpladsen, hvor der dog ikke var mødt så mange op, som sædvanlig. Vejret var ikke med os i år og så var der fodbold, som nok holdt en del hjemme. Men de, som var mødt op, oplevede en god båltaler i...[mere]


30.05.2012

Så er tennisnettet klar.

Bestyrelsens arbejdsdag. Jens Boesen og Per Kjelstrup har nu fået opsat kassen til vores tennisnet ved multibanen. Vi har også flyttet pælen til sandkassen på Hybenvejs legeplads mod øst.[mere]


Webdesign af e-studio.dk