Nyheder

20.02.2017

Vintervedligeholdelsen af grønne områder 2017

I år omfatter vintervedligeholdelsen: - Ved fællesområderne langs Frugtparken, er det nedklipning af det levendehegn, der vender ud mod veje og cykelstierne. - Nedklipning af hækken på fællesområdet, nord for Hybenvej -...[mere]


22.09.2016

Kirsebærvejs Legeplads

Modtaget fra beboerne ved Kirsebærvej -  Vi har afholdt legepladsdag på Kirsebærvej. Det nye tårn blev monteret, gamle redskaber vasket ned med algefjerner og malet med træbeskyttelse. Beachvolley er nedlagt og delvis...[mere]


04.09.2016

Multihuset indvies

Så er 2. fase af Multiparken gennemført og indviet. Resen Multiparks Bestyrelse består af: Jan Haarbo, Skive Gators (formand) Lotte Brøndum, Grundejerforeningen Søren Yde, KFUM-Spejderne Peter Kjærsgaard Rasmussen, Resen...[mere]


16.08.2016

Nyt Asfalt

Vores bestilling af asfalt på nogle af vores stikveje forventes startet i begyndelsen af uge 34. Firmaet Arkil sørger for der kommer skilte op og sender sms beskeder ud til de berørte veje. Nogle beboer vil gerne have længere...[mere]


11.04.2016

Legepladserne 2016

Der har været fremsat et oplæg til renovering af vores legepladser, som vi omtalte til generalforsamlingen. Bestyrelsen finder forslaget interessant med renovering / fornyelse af forskellige legeredskaber. Vi har i budgettet...[mere]


31.03.2016

Generalforsamlingen 2016

Årets generalforsamling har været afholdt på Resen Skole d. 31. marts 2016 og i år startede vi kl. 19:00. Indkaldelsen hentes  her, Referat findes under Referat, men kan også hentes  her,[mere]


31.03.2016

Støj - der arbejdes på sagen. NYHED

På Generalforsamlingen blev det besluttet, at der på det foreliggende ikke kunne opnås nogen form for støjdæmpning - grundet støjen - målt af Poul Risager Rasmussen - ikke overgår de grænseværdier, som er sat af Vejdirektoratet,...[mere]


Webdesign af e-studio.dk