Nyheder

Glædelig jul >
< AFSTEMNING forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Skive Vand
12.12.2017 18:11 Alder: 6 yrs

Nedklipning ind mod grundejerne


Det er snart tid til at klippe det levende hegn ned ind mod grundejerne.

Først bliver de store buske og mindre træer fældet, herefter vil det levende hegn blive maskinklippet helt ned, lige som for ca. 4 år siden.

Hvis der skulle være nogle af jer grundejere, der ikke vil have klippe det levende hegn ned ind mod egen grund – vil vi gerne have besked snarest og senest d.5.januar 2018.

Der kan ikke gives en dato for nedklipningen, grundet jorden helst skal være bundfrost og firmaets øvrige planlægning.

”De sidste åringer har den store vinternedklipning foregået i februar måned”.

Der kommer et brev i de berørtes postkasse enslydende med ovenstående. Disse beboer kan skrive en sms eller ringe på mobil tlf. 2349 8516 (Laurs), eller skrive en mail til:laurs@frugtparken.dk eller laurs.laursen1@skolekom.dk

 

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Frugtparken

Laurs Svansø Laursen

Nøddevej 6.


Webdesign af e-studio.dk