Nyheder

Stort tilgang til vores Gruppe på Facebook >
< Asfalt på de sidste veje.
15.09.2018 10:01 Alder: 1 year

Udvidelse af en af nobogårdene


Flere af vores beboer har til formanden givet udtryk for, at de føler sig generet af Marienlyst's nye tiltag med flere kreaturer på markerne, som støder lige op til vores foreningsområde. Over sommeren har der ikke været så mange kreaturer, men beboerne var ikke i tvivl om, at der nu var kommet kreaturer tilbage, idet der nu var en stank af møj og fluerne var kommet i hobetal.

Andre har tillige spurgt om der har været nabohøring omkring denne udvidelse. Man er godt utilfreds med Kommunens forvaltning af mål for landbrug, som placeres lige midt i et boligområde med deraf lugtgener, fluer og lignende irritation for beboerne.

Nu er der så kommet endnu en udvidelse af kreaturer i eller i nærheden af foreningens område. Nemlig ud ad Furvej, hvor en gård har søgt om tilladelse til en betydelig udvidelse. I nabohøringen er der sendt følgende til Skive Kommune:

Når der er planlagt to gyllebeholdere, er det sandsynligvis tanken at gyllen skal anvendes som biobrændsel. Dette vil bevirke meget tung trafik til Furvej, da gylle skal transporteres væk og biomasse transporteres retur. Samtidig er der i lokalplanen planlagt en forlængelse af Furvej ved Hagens Mølle vej, til at lede den tunge trafik uden om Resen. Når Furvej 21 skal modtage/sende vare vil det øge den tunge trafik gennem Resen som Skive kommune ellers har planlagt at lede trafik fra. Vi mener at den øgede transport fra af foder, mælk, biomasse mv. ikke harmonere med lokalplanens intentioner.

Foruden den øgede trafik, som i øvrigt også vil øge den tunge trafik omkring Resen Skole, må det forventes at lugt og støj gener, på bestemte tider af året også vil være aktuelt i området omkring Resen Skole. I det der kun er 1,4km i luftlinje til skolen. Samtidig er der kun 700m til Plejecenter Marienlyst som sandsynligvis også vil blive påvirket af den megen støj og lugt som en sådan produktion vil være kilde til.

Desuden ligger der to store boligområder i umiddelbar nærhed. Frugtparken (850m) og Petuniavej (900m). Disse områder må også forventes at have de samme gener i sommerperioderne. Formanden for Grundejerforeningen Frugtparken mener også at borgerne i Frugtparken vil blive generet ved udvidelsen af Furvej 21, hvilket ikke er ønskeligt i de nævnte boligområder. Formanden udtrykker en generel utilfredshed blandt borgerne i Frugtparken med Skive kommunes beslutninger, der forfordeler landbrug i byens nærområde.

Følgende er taget fra byrådets mål for jordbrug:

  • Landbrug skal drives på en sådan måde, at der bliver taget størst mulig hensyn til naboer, natur, miljø, landskab og kulturhistoriske interesser.
  • Landbrugets bygninger skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboer, natur, miljø, landskab, kulturhistorie og lokalsamfund.

Med den planlagte placering mener vi ikke dette er opfyldt, da bygningerne ikke er placeret hensigtsmæssigt i forhold til naboer, miljø og lokalsamfund.


Webdesign af e-studio.dk