Nyheder

Vejene - hvad er "dit" og hvad er "vores". >
< Ny legepladsformænd
03.09.2021 09:52 Alder: 3 yrs

Ekstraordinær Generalforsamling 12. oktober 2021


Afholdt i Multihuset, Mødesalen, ved Resen Skole kl. 17:00.

Dagsorden:

Punkt 1 - Valg af dirigent/stemmetæller

Punkt 2 - Forslag om ændring af §17 ændres til følgende ordlyd:

§17. Medlemmernes indbetaling foretages til foreningens konto, via PBS eller til kassereren, der indsætter foreningens midler i bank, sparekasse eller anden pengeinstitut på konto i foreningens navn.
På kontoen kan kun hæves af kassereren i forbindelse med enten formanden eller næstformanden.
Den kontante kassebeholdning må ikke overstige et af den ordinære generalforsamling fastsat beløb.

Punkt 3 - Eventuelt

Grundet der ikke var fremmødt tilstrækkelig antal medlemmer til vores generalforsamling i marts måned - kunne ovenstående forslag ikke blive endelig vedtaget, men skal behandles på en ekstra ordinær generalforsamling.

Forslaget blev vedtaget på ordinær generalforsamling med alle fremmødte for forslaget.

 

Se referatet under Referat - 2021 - Ekstra.

 

 


Webdesign af e-studio.dk