Nyheder

Fjernvarme og gravearbejdet >
< Ekstraordinær Generalforsamling 12. oktober 2021
01.10.2021 14:35 Alder: 3 yrs

Vejene - hvad er "dit" og hvad er "vores".


Vi har tidligere meldt ud, at hækkene ud mod fælles vej mm. (beboervejene) skal klippes til skel. Her skal hækkene altså holdes inde på egen grund. 

Sidste år (2020) meldte vi ud, at grundejerne skulle sørge for at klippe hæk i overensstemmelse med reglerne for området. Bestyrelsen er efterfølgende gjort bekendt med, at mange ny-tilflytter ikke er bekendt med, hvor deres skel er i forhold til beboervejene (vejene, som vi skal vedligeholde). Mange har den opfattelse, at skel er helt ud til asfaltkanten, da de har overtaget en grund, hvor hækken er klippet ind hertil. Efterfølgende er der blevet fjernet hæk, og nye indretninger har set dagens lys. Indretninger, som er beplantninger, stensætninger, hegn og lignende - og som desværre er rykket helt ud til asfaltkanten. Andre har fortsat med at klippe hækken, så den følger kantstenen langs asfaltkanten på boligvejene.
Men vejene er 8 meter bredde, altså ca. 1 meter bredder i begge sider. Og hele vejens bredde skal kunne betrædes eller vandres på ved møde eller gang ad boligvejene, da det er en del af vores alles vej. Og skal ikke være spærret med hæk, hegn eller stensætning ud for skellinje mellem grundene eller ud for grundene, da det er en del af vejen.

Jf. Deklarationerne og Byplanvedtægterne (nr. 10 og 12) for området, så er vores boligveje udlagt i en bredde af 8,00 meter og forsynet med vende- og parkeringspladser.
Der er altså en græsrabatkant langs boligvejen, så vejene bliver 8,00 meter i bredde - med undtagelse af det stykke med vende- og parkeringspladser, som er bredder, og som ikke har en ca. 1 meter kant ud mod vende- og parkeringspladsens side (mellem grund og boligvejs vende-/parkeringsplads).

Kontrolopmåling af en boligveje viste 588 cm bred fra yderkant cementkantsten til yderkant kantsten modsatte side. Fælles boligvejen har altså 800 cm i bredde modregnet de 588 cm kant og asfaltbelagt del - en rabatkant på 212 cm /2 = 106 cm i hver side af vejen. 


Webdesign af e-studio.dk