Nyheder

Reklamation omkring asfaltarbejdet Fjernvarme >
< Vejene - hvad er "dit" og hvad er "vores".
10.11.2021 14:52 Alder: 2 yrs

Fjernvarme og gravearbejdet


Følgende er skrevet til Skive Kommune - Teknik og Miljø - og til formand Jens Peter Hedevang og næstformand Anders Bøge:

I øjeblikket er Skive Fjernvarme i gang med at etablerer et ledningsnet til nye forbruger i Grundejerforeningen Frugtparkens område. Det var med stor forundring for os i bestyrelsen, da arbejdet påbegyndtes, da vi jo allerede var et område, som var forbehold gas.

Bestyrelsen tog derfor kontakt til Skive Kommune, Teknik og Miljø. Her blev det oplyst af en medarbejder, at arbejdet kun var i den øverste del af Brombærvej, da Fjernvarmeværket ikke have tilstrækkelig kapacitet til at forsyne yderligere. Der var oprettet en forsøgsperiode, hvor fjernvarmeværket kunne etablerer alt den fjernvarme, som de ønskede. Området var altså ikke længere forbeholdt gas. Vi kunne forvente en kortvarig periode med gravearbejde - og havde ingen mulighed for at gøre indsigelser i forhold til nedgravningen selv om det var vores veje, som der skulle graves i.  (Alle beboerveje har en 1 meter bred græskant i begge side, hvor kabel mv. skal nedgraves - for at undgå dyre asfaltreparationer efterfølgende). I gravetilladelsen fremgik det, at fjernvarmeværket skulle underrette Grundejerforeningen. Men vi havde intet hørt.

Yderligere fremgik af tilladelsen, at der kun var tale om øverste del af Brombærvej. 

Siden er der blevet udvidet med gravearbejde på Druevej (Hvor vi blev kontaktet af Salling Entreprenør - med hvem vi havde et godt samarbejde).

Og efterfølgende er der igen blevet gravet yderligere på Hybenvej. Ingen underretning.

Samt endnu en udvidelse af gravearbejdet på Brombærvej, hvor Grundejerforeningen blev kontaktet forinden. Men i dette tilfælde - kun fordi vi havde klaget over et meget farligt og dårligt fortov/gangareal langs stamvejen, som kommunen ikke havde råd til at udbedre. Skive Kommune havde aftalt med Fjernvarmeværket, at rørene skulle nedgraves under gangarealet - hvorved gangarealet blev istandsat. 

I forhold til den store iver for at få fjernvarmeledninger nedlagt i hele området er vi meget uforstående overfor. Selvfølgelig skal beboerne have mulighed for at få den bedste og - idag - mest klimavenlige varmekilde lagt ind. Men i et område, der i forvejen har et færdigt gas-ledningsnet, er vi lidt uforstående overfor. Se her - Linkt - (se billede 1), hvor det fremgår, at Skive Kommune, Borgmester Flemming Eskildsen (1. marts 2012), har indgået en aftale omkring Biogas, som skal føres i de eksisterende gasledninger i Skive.  Udnyttelsen af grøn gas indgår i Skive Kommunes klima- og energistrategi, der skal gøre Skive CO2 neutral i 2029.

Og at vi samtidig erfarer, at der rundt i landet gives tilskud til nye gasledninger, som skal bruges til Biogas - til opvarmning af beboelse.

I forhold til ovenstående - må vi åbenbart kun se til - og har ingen mulighed for at deltage i beslutningerne.

Sidst er der startet gravearbejde langs stien fra Citronvej og til Marienlystvej - nærmere øst for Hybenvej - Kirsebærvej, hvor en stor fjernvarmeledning er i gang med at blive lagt ned i grøften. En grøft, som blev etableret pga de store mængder af regnvand, som skyller ned fra markerne øst for området. Kunne vi ikke få lov at beholde denne sikring i form af en grøft, som kan holde vandet væk fra at gå ned i området.

Og en evt. videreførsel af fjernvarmeledningerne bliver lagt længere ud fra stien, så grøften kan beholdes. 

Det er kommunens areal, hvorfor vi selvfølgelig ikke skal underrettes, men i forhold til Kirsebærvej bør vi inddrages.

Grøft uden fjernvarmerør - billede nr. 3

Efter fjernvarmerørne er nedlagt er grøften slettet - billede nr. 2

Sidst undre det os, at fjernvarmeledningen skal føres midt i stamvejen på Kirsebærvej, når der er mere end 2 meters græskant i begge sider var vejen. Billede 4.

Håber at få en kommentar i forhold til de beslutninger, som er taget.


Webdesign af e-studio.dk