Nyheder

Fjernvarme - er det billigere end? >
< Fjernvarme og gravearbejdet
29.11.2021 13:21 Alder: 3 yrs

Reklamation omkring asfaltarbejdet Fjernvarme


Flere har klaget over, at asfaltarbejdet ikke er udført tilfredsstillende.

Problemet er, at belægningen er ujævn, og der er kanter, som giver ulempe for cyklende og gående.

Når bunden har "sat sig" efter ca. et år, vil firmaet sørge for, at der bliver afrettet og et nyt slidlag vil blive lagt. 

Vi har anmodet om, at rørføringen bliver ført i græskanten, hvor det er muligt i forhold til anden rørføring på vejene. Så sørg for at hæk og beplantning er på egen grund. 


Webdesign af e-studio.dk