Nyheder

Generalforsamlingen 2022 >
< Reklamation omkring asfaltarbejdet Fjernvarme
22.12.2021 17:02 Alder: 2 yrs

Fjernvarme - er det billigere end?


Der har netop været afholdt ekstraordinær generalforsamling i Skive Fjernvarme. Referatet kan ses - KLIK HER

Hæftede mig ved, at - der af referatet fremgik at:

  • Den historiske udvikling af varmeprisen, hvor Skive Fjernvarme kom fra et prisniveau for et standardhus i 2011 på ca. 17.000 kr årligt. Varmepriserne har ligget stabilt omkring 13.000 kr. de seneste år, men for 2022 er det desværre nødvendigt at hæve prisen til ca. 13.700 kr. for et standardhus pga. stigende naturgaspriser.
  • Naturgaskunder, der skifter fra naturgas til den billigere fjernvarme, vil opnå en besparelse efter skat på mellem 6.000-10.000 kr. om året for et standardhus på 130 m2, og dette gør, at mange allerede nu er skiftet til fjernvarme.
  • Inverstering til etablering af ledningsnettet og tilslutninger (konvertering af 1500 boliger) er estimeret til 110 millioner kr.

Energitilsynet har beregnet, at et standardhus på 130 kvm med et forbrug på 18,1 MWh koster 16.154 kr. i samlede årlige fjernvarmeomkostninger. Energipriserne er steget kraftigt siden september 2021. Derfor hæves prisen på fjernvarme formentlig fra marts 2022, men reguleringen gælder kun forbrug – de faste afgifter er ikke medregnet.
Så de 17.000 kroner, som fjernvarmeværket har haft siden 2011, stemmer overens med Energitilsynets beregninger på 16.154 kr., selv om Skive Fjernvarme er i den dyre ende.

Energitilsynet har tilsvarende beregnet, at et standardhus på 130 kvm med et forbrug på 1716 m2 (svarende til 18,1 MWh) koster 17.984 kr. (Gas).
Forskellen på fjernvarme og gas er altså ca. 1700 kr. i forhold til Energitilsynet, men Skive Fjernvarme oplyser, at kunderne, der skifter fra naturgas spare mellem 6.000-10.000 kr. Hvis de påstår dette - bør man nok få det skriftligt, inden man indgår en aftale.

Tilslutningen til Fjernvarme er pt. oplyst til at være omkring 24.000 kr. Men Skive Fjernvarme estimeret omkostningerne ved tilslutningen af de 1500 nye kunder til 110 millioner kr. Dette svare til 73.333 kr pr tilslutning. De sidste ca. 50.000 kr skal så betales af kunderne, da fjernvarmeværket er ejet af kunderne.

Videncentret Bolius har beregnet, at et standardhus på 130 kvm med et forbrug på 18,1 MWh koster 12.851 kr. (fjernvarme).
Dette svare godt i overensstemmelse med Skive Fjernvarmes årlige kostpris på forbrug til 13.000 kr. På Skive Fjernvarme's egen hjemmeside på "Prisberegner" oplyses forbrugsprisen på (tidl. har haft gas med forbrug på 1716 m2 / 130 kvm stort hus) at koste 12.897 kr. .

Videncentret Bolius har beregnet, at et standardhus på 130 kvm med et forbrug på 1716 m2 (18,1 MWh) koster 11.840 kr. (gas).
Her er prisen omkring 1.000 kroner billigere for gas end for fjernvarme.

Det er altså vanskeligt at afgøre, hvad der er op eller ned i forhold til priser, men umiddelbart synes gaspriserne at være urealistisk høje i fjernvarmeværkets priser. Og så skal man huske, at Skive Fjernvarme selv er aftager af gas.

Du kan selv gå ind og beregne din fremtidige varmekilde på Videncentret Bolius - Klik her - (HUSK at gå ned på siden).


Webdesign af e-studio.dk