Nyheder

Multibanen ved Nøddevej >
< Fjernvarme - er det billigere end?
01.02.2022 12:00 Alder: 2 yrs

Generalforsamlingen 2022


Generalforsamlingen 2022 afholdt den 31. marts 2022 kl. 19:30 i Multihuset's Mødesalen.

Indkaldelsen var sendt rundt i slutningen af februar 2022.

Kontingentstigningen til 1500 kr. skyldes nye fliser på en af stierne.

HUSK - Grundejerne skal klippe hæk i overensstemmelse med reglerne for området. Ny-tilflytter ikke er bekendt med, hvor deres skel er i forhold til beboervejene (vejene, som vi skal vedligeholde). Mange har den opfattelse, at skel er helt ud til asfaltkanten, da de har overtaget en grund, hvor hækken er klippet ind hertil. Indretninger, hvor beplantninger, stensætninger, hegn og lignende -  er rykket helt ud til asfaltkanten, er ikke tilladt. Vejene er 8 meter bredde, altså ca. 1 meter bredder i begge sider end det asfalterede. Og hele vejens bredde skal kunne betrædes eller vandres på ved møde eller gang ad boligvejene. Og skal ikke være spærret med hæk, hegn eller stensætning ud for skellinje mellem grundene eller ud for grundene, da det er en del af vejen.

 

 


Webdesign af e-studio.dk