Nyheder

Ekstraordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Frugtparken 2023 >
< Klipning mm
04.04.2023 17:02 Alder: 1 year

Skovrejsningen er i gang.


Så er der pløjet og harvet i det stykke jord, som er beliggende nord for området. Skovrejsningen vil ske over de næste to år, hvor der også vil blive sat hegn op. Dette grundet rådyr mm. ikke skal gå og spise knopperne af de nye skud på træerne, som der sættes.

Den primære kernebevoksning bliver bøg som også findes og trives i det stykke skov Skive Kommune ejer vest for skovrejsningsarealet.

 

 


Webdesign af e-studio.dk