Ordensreglement

Dette ordensreglement, er godkendt på foreningens generalforsamling, den 26. marts 1981. 
Det gælder for alle beboere i området, i henhold til partiel byplanvedtægt nr. 10 og 12, deklarationen for området, samt vedtægter for grundejerforeningen Frugtparken.

Beliggenhed: Området er beliggende i Skive Kommune betegnet Resen vest l og II.

Offentlige og private arealer: Alle stamveje er offentlige. Alle boligveje, vendepladser, stier, legepladser og grønne områder er grundejerforeningens.

Kommunens forpligtigelse: Kommunen vedligeholder hovedstamvejen Frugtparken, og stamvejene Brombærvej, Citronvej, Druevej, Hybenvej, Kirsebærvej og Nøddevej. Gadebelysningen i området foreståes af kommunen.

Grundejerforeningens forpligtigelse: Grundejerforeningen renholder, glatførebekæmper og snerydder alle boligveje, vendepladser og stianlæg. Grønne områder med beplantning vedligeholdes også af grundejerforeningen. 
Snerydning og glatførebekæmpelse udføres efter behov i henhold til lov om vintervedligeholdelse. Glatførebekæmpelse skal foretages ved grusning. 
Renholdelse i de grønne områder, foretages efter behov. Alle ændringer i de grønne områder som grundejerforeningen ejer skal godkendes af bestyrelsen.

Grundejerens forpligtelse: Renholdelse, glatførebekæmpelse og snerydning ud over den som grundejerforeningen og kommunen foretager. 
Det påhviler hundeejere i området at sikre, at hunden ikke strejfer løst om i området. Parkering af last-, ommibus-, flytte-, rute-, fragtbiler o. lign. er forbudt på eller ud for grundene. Campingvogne, både og lignende som anbringes på grundene, må ikke være til væsentlig gene for naboerne. Det er den enkelte grundejers ansvar, at såvel grunden som vejarealet ud for holdes normalt rent og ryddeligt.

Bestyrelsen afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om omfanget af den enkeltes forpligtigelse, og kan såfremt den enkelte grundejer ikke efterkommer en henstilling om at sørge for at for at få forholdet bragt i orden, lade arbejdet udføre på grundejerens regning.

Webdesign af e-studio.dk